info@vthz.nl

Lid worden

Wilt u ook lid worden bij de Moestuinvereniging VTHZ? Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft om deel uit te maken van onze vereniging.

Om lid te worden zijn de volgende 3 stappen van belang:

  1. Aanmelding: Vul het onderstaande inschrijfformulier in om lid te worden.
  2. Kennismakingsgesprek: Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met twee leden van het bestuur. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of u op de wachtlijst wordt geplaatst. Bij plaatsing op de wachtlijst betaalt u ook inschrijfgeld en bent u in principe kandidaat-lid. Kandidaat-lid blijft u tot na het eerste jaar dat u een tuin huurt. Daarna wordt u volwaardig lid.
  3. Wachtlijst: In de regel zijn er niet direct tuinen vrij. Bij vrijkomen van tuinen bepaalt het bestuur op basis van eerdere kennismakingsgesprekken en besproken wensen wie in aanmerking komt voor de vrijgekomen tuin. U wordt door het bestuur benaderd als u in aanmerking komt voor een vrijgekomen tuin.

Het lidmaatschap bestaat uit de huur van de tuin en het lidmaatschap van de vereniging, welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op basis van deze inkomsten betalen wij de pacht, onkosten en het gaande houden van onze vereniging. Van nieuwe leden vragen we een expliciete bijdrage in ons verenigingsleven, naast de verplichte activiteiten. Het lidmaatschap geldt in principe voor één heel kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging moet schriftelijk vóór 1 december plaatsvinden. Er wordt een borg voor de tuin gevraagd, die wordt teruggegeven bij beëindiging van het lidmaatschap, mits de tuin schoon wordt opgeleverd.

We bieden diverse tuinen aan in verschillende groottes: 50, 100, 150 en 200 m². De meeste tuinen zijn 100 m2. Sommige tuinen hebben al huisjes of een kas. Hieraan is een vergunning gekoppeld die ook moet worden overgenomen, inclusief de restwaarde van de opstal, in overleg met de voorgaande huurder. Op tuinen zonder opstal kan alsnog een vergunning worden aangevraagd voor het plaatsen van een kas of huisje. Dit kan echter niet in het eerste jaar als kandidaat-lid, maar vanaf het tweede jaar als lid.

Vul onderstaand contactformulier in: