Bestuur en organisatie

De Vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Dit wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester, aangevuld met 4 bestuursleden. De eerste 3 vormen tevens het dagelijks bestuur.

De vereniging heeft statuten, een huishoudelijk reglement en een tuinreglement. Twee keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Het bestuur heeft taken gedelegeerd aan vier commissies. Elke commissie heeft een bestuurslid als toegevoegd lid. Deze verzorgt de communicatie tussen commissie en bestuur.

De BOT-commissie (Beheer en Onderhoud Tuinen) heeft als taken:
  • Toezicht houden op tuinen en complex (naleving tuinreglement)
  • Houden van periodieke tuinkeuringen
  • Coördinatie onderhoud complex door zaterdagploegen
  • Het in goede staat houden van alle gereedschappen, machines en overige technische installaties van de vereniging
  • Toezicht houden op de bouw van tuinhuisjes en kasjes


De Evenementencommissie met als taken
  • Het organiseren van verenigingsevenementen

De Clubhuiscommissie met als taken
  • Beheer van het clubhuis en kantine

De Commissie Inkoop
  • Verzorgt de collectieve bestelling van zaden en pootaardappels
  • Verzorgt de collectieve bestelling van mest en compost