VTHZ Zevenhuizen

Inschrijven Nieuwe Leden

 

Op dit moment worden er geen nieuwe aanmeldingen aangenomen.
Er is sprake van een lange wachtlijst en op dit moment is deze wachtlijst vol.

Lid Worden en het gebruik van een tuin.

Indien u belangstelling heeft voor een tuin, kunt u contact opnemen met onze secretaris. Hij kan u vertellen of en welke tuinen beschikbaar zijn. U kunt kiezen uit een tuin van 100 of 150 m2 en voorkeur aangeven voor een tuin aan de rand van ons complex of het middengedeelte. Als niet direct een tuin beschikbaar is , kunt u zich inschrijven op de wachtlijst.

 

Lidmaatschap

Om een tuin te kunnen gebruiken is lidmaatschap van onze vereniging verplicht.

 

Voorwaarden

Het lidmaatschap en het gebruik van een tuin betreft altijd een heel kalenderjaar, met stilzwijgende verlenging. Opzeggen dient vóór 1 december te geschieden.

 

Bij aanvang wordt een borgsom in rekening gebracht. De borgsom wordt terugbetaald bij beëindiging van het lidmaatschap mits de tuin schoon wordt opgeleverd.

 

Er bestaat een mogelijkheid om op de tuin een huisje óf een kasje te plaatsen. Daar gelden wel regels waaraan deze opstallen moeten voldoen. Indien een tuin vrijkomt met een huisje of kasje, kan in overleg tussen de oude en nieuwe huurder een regeling getroffen worden voor overname.